Een manier van kijken naar de wereld

kikkertje op hand van kind in rode jas

Wetenschap en technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is?

De Adviesverkenningscommissie Wetenschap en Technologie in het primair onderwijs schreef in mei 2013:
Wetenschap en technologie is een manier van kijken naar de wereld. Wetenschap en technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.

Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid.

Er zijn nog geen reacties.

Jouw reactie

* Verplichte velden. E-mailadres wordt niet gepubliceerd.